عضویت درمرکز رشد زیست فناوری انستیتو پاستور ایران

اسفند 12, 1393

شرکت نوین پژوهشگران بهداشت آینده موفق شد امتیاز عضویت در مرکز رشد زیست فناوری انستیتو پاستور را کسب نماید. به این ترتیب کارشناسان این شرکت در انستیتو پاستور ایران نیز مستقر می باشند.
برای مشاهده نام این شرکت در وبسایت مرکز رشد انستیتو پاستور، اینجا را کلیک فرمایید.

Contact Form Powered By : XYZScripts.com